Вземете мерки навреме! Неоперативно превантивно лечение на кариеси или поставяне на пломба в DentaLux!

Топ цена от 9.00 лв.

За DentaLux:

  • DentaLux
  • гр.София бул.Княгиня Мария Луиза №51
  • 0886 258 290
  • Понеделник, сряда и петък: 09:00 – 11:00ч. Вторник и четвъртък: 11:00 – 18:30ч.