Вземете мерки навреме! Неоперативно превантивно лечение на кариеси или поставяне на пломба в DentaLux!

Топ цена от 9.00 лв.

За DentaLux:

  • DentaLux
  • гр.София бул.Княгиня Мария Луиза №51
  • 0886 258 290
  • Понеделник, сряда и петък от 9 до 11ч., вторник и четвъртък от 11 до 17.30ч.